RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 18 lutego 2020 roku

49 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:45
Zachód słońca: 17:02

Imieniny obchodzą: Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zula, Zuzanna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 135
Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), oraz art. art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:  

§ 1. 

 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 60 964 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60 964 zł - jak w załączniku nr 1
 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 95 294 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 530 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 236 zł - jak w załączniku nr 2
 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2013 r. - jak w załączniku nr 3
 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zwiększając deficyt budżetowy o kwotę 34 330 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 34 330 zł - jak w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

 1. W Uchwale Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:  
 2. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycji na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2013 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  
 7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2013 roku" zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

Pliki do pobrania

urm_2013_257.pdf (159) KB
urm_2013_257_z01.pdf (35) KB
urm_2013_257_z02.pdf (43) KB
urm_2013_257_z03.pdf (28) KB
urm_2013_257_z04.pdf (38) KB
urm_2013_257_z05.pdf (40) KB
urm_2013_257_z06.pdf (31) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2013-04-02
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 920
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE