RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 29 lutego 2020 roku

60 dzień roku, 9 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:24
Zachód słońca: 17:20

Imieniny obchodzą: Dobronieg, Roman

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2001 r.  Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 a ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Targu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny Program Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2012 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr 44/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie: przyjęcia Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2011_092.pdf (87) KB
urm_2011_092_z01.pdf (82) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2011-11-10
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 1924
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE