RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47
Uchwała nr XXXIX/451/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 roku  w sprawie:
zmiany uchwały nr XXXVI/418/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), a także Uchwały Nr 44/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami Rada Miasta Nowego Targu uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXXVI/418/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 w rozdziale 5 ust. 2 skreśla się pkt 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2009_451.pdf (25) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2010-01-12
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1745
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE