RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 23 kwietnia 2018 roku

113 dzień roku, 17 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:33
Zachód słońca: 19:43

Imieniny obchodzą: Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard, Helena, Jerzy, Wojciech

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 107
Wydział Administracji i Kadr
Udostępnienie informacji publicznej. (JZS_AIK_001/01)
Wymagane dokumentyWniosek do Burmistrza Miasta o udostępnienie informacji publicznej.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
jzs_aik_001_01_d1.odt

OpłatyBezpłatne z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.
Jednostka/osoba odpowiedzialnaUrząd Miasta Nowy Targ – Sekretarz Miasta do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Miasta oraz Naczelnicy wydziałów w zakresie właściwości rzeczowej sprawy.
Nr pokoju: 123 I piętro
Nr telefonu: 18 26 11 270
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz.8.00 do godz. 15.00
Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00

Dokumenty można składać

 • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca
 • Pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • Pocztą elektroniczną na adres umnt@um.nowytarg.pl
 • Poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Termin załatwienia sprawy
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 3. Zarządzenie Nr 0152/15/03 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Nowego Targu.
Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stronie przysługuje:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Pliki do pobrania

jzs_aik_001_01_d1.odt (17) KB

Opracował: Edyta Garb
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2012-01-04
Data aktualizacji: 2015-10-22
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE