RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 142
Wydział Podatków i Opłat

Umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym

(JZS_F_008/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych mających zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (podanie) podatnika o umorzenie zaległości podatkowych podatnik może złożyć w sytuacji kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie.
 2. Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub ważny interes publiczny.
 3. Wniosek bez uzasadnienia, a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami przedłuży procedurę jego załatwienia.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. jeżeli chodzi o umorzenie należności podatkowych osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami - oświadczenie o stanie majątkowym
  2. jeżeli chodzi o umorzenie należności podatkowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami:
   • świadczenie o stanie majątkowym
   • odpisy zeznań podatkowych za ostatni rok podatkowy oraz deklaracji podatkowych za ostatni m-c przed złożeniem wniosku o umorzenie
   • informację o uzyskanej pomocy ze środków publicznych w okresie trzech ostatnich lat od dnia złożenia wniosku
  3. jeżeli chodzi o umorzenie należności osób prawnych, spółek lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zaświadczenie z banku o pobranych kredytach, zaświadczenie z urzędu skarbowego o zaległościach
 5. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 2.
Formularze/wnioski do pobrania
Opłaty

Nie pobiera się.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Podatek od środków transportu – Katarzyna Kluś p.013 parter
Podatek rolny, leśny – Alicja Gryguś p.016 parter
Podatek od nieruchomości – Bożena Tomasik, Katarzyna Musiak p.016 parter

Miejsce składania dokumentów

Pokój nr 001, parter, w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek  7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od dnia wpływu do organu podatkowego

Podstawa prawna

Art. 67a § 1 pkt. 3, § 2, art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900)

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Podstawą zastosowania ulgi (częściowe lub całkowite umorzenie zaległości) jest uznanie przez organ podatkowy dowodów przedłożonych przez podatnika wskazujących na to, że umorzenie zaległości podatkowej jest uzasadnione ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.


Pliki do pobrania

jzs_f_008_01.pdf (168) KB
jzs_f_008_01_d1.pdf (40) KB

Opracował: Bożena Tomasik
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-01-01
Data aktualizacji: 2019-07-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE