RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Wydział Podatków i Opłat

Odroczenie terminów płatności i rozkładanie na raty spłaty podatków.

(JZS_F_007/01)
Kogo dotyczy

Podatników podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek (podanie) podatnika o odroczenie terminu płatności podatków i opłat lub wniosek (podanie) o rozłożenie spłaty podatków w ratach podatnik może złożyć w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie lub w formie prawem przewidzianej. Podanie składa się przed upływem terminu płatności (odroczenie, rozłożenie podatku na raty), bądź po terminie płatności (rozłożenie zaległości podatkowej na raty).
  2. Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.
  3. Wniosek bez uzasadnienia , a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.
  4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym.
  5. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 2.
Formularze/wnioski do pobrania
  1. Oświadczenie o stanie majątkowym
    jzs_f_007_01_d1.rtf
Opłaty

Nie pobiera się.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Podatek od środków transportu – Katarzyna Kluś p.013 parter
Podatek rolny, leśny – Alicja Gryguś p.016
Podatek od nieruchomości – Bożena Tomasik, Katarzyna Musiak p.016

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój nr 001

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek  7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od dnia wpływu do organu podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 48, 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900)

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi i dodatkowe informacje
  1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie spłaty podatku w ratach powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50 % należnych odsetek na dzień zapłaty.
  2. Podstawą odroczenia terminu płatności lub rozłożenia spłat podatku na raty, jest uznanie przez organ podatkowy, że udzielenie ulgi zabezpieczy ważny interes podatnika.

Pliki do pobrania

jzs_f_007_01.pdf (153) KB
jzs_f_007_01_d1.rtf (67) KB

Opracował: Barbara Kryj-Mozdyniewicz
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-01-01
Data aktualizacji: 2019-07-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE