RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Wydział Podatków i Opłat

Podatek od środków transportu

(JZS_F_006/01)
Kogo dotyczy
 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
 2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Formularze/wnioski do pobrania

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku od środków transportowych oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wersja edytowalna – wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 3. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.
  Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu wersja edytowalna - wzór obowiązujący od 01.01.2019r.

 4. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - Wersja edytowalna DT-1 wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 5. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - Wersja edytowalna DT-1/A wzór obowiązujący od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 6. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
 7. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, pokój 013, parter; nr tel. 18 26 11 207

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 1,
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

15 luty danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Podstawa prawna
 • Art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018r. r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 2436
 • Uchwała NR II/15/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
 • Uchwała Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targa, a za lata poprzednie w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 7. autobusy

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1 oraz przedstawić kserokopie (oryginał do wglądu): umowy sprzedaży pojazdu, decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:

 1. zbycia pojazdu
 2. wycofania środka transportowego z ruchu
 3. wyrejestrowania pojazdu

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd sprzedano lub wycofano na stałe z ruchu (wyrejestrowano)


Pliki do pobrania

jzs_f_006_01.pdf (119) KB
jzs_f_006_01_dt-1_4.pdf (312) KB
jzs_f_006_01_dt-1a_4.pdf (294) KB
jzs_f_006_01_dt-1_5.pdf (106) KB
jzs_f_006_01_dt-1_5_int.doc (189) KB
jzs_f_006_01_dt-1a_5.pdf (98) KB
jzs_f_006_01_dt-1a_5_int.doc (255) KB
jzs_f_006_01_dt-1_6.pdf (185) KB
jzs_f_006_01_dt-1a_6.pdf (257) KB
jzs_f_006_01_dt-1_6_e.pdf (200) KB
jzs_f_006_01_dt-1a_6_e.pdf (363) KB

Opracował: Katarzyna Kluś
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-01-01
Data aktualizacji: 2019-08-08
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE