RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54
Wydział Podatków i Opłat

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne.

(JZS_F_002/01)
Kogo dotyczy

Osoby fizyczne

Formularze/wnioski do pobrania

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r.

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

 2. IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

 3. IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 
 2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach - ZIN-1
 3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIN-2
 4. Załącznik do informacji: Dane pozostałych podatników - ZIN-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

 5. Informacja o gruntach - IR-1
 6. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o nieruchomościach ZIR-1
 7. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIR-2
 8. Załącznik do informacji o gruntach: Dane pozostałych podatników - ZIR-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O GRUNTACH” - IR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIR-1(1), ZIR-2(1) i ZIR-3(1)

 9. Informacja o lasach - IL-1
 10. Załącznik do informacji o lasach: Dane o nieruchomościach - ZIL-1
 11. Załącznik do informacji o lasach: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZIL-2
 12. Załącznik do informacji o lasach: Dane pozostałych podatników - ZIL-3
  BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH” - IL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIL-1(1), ZIL-2(1) i ZIL-3(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30.06.2019r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/Awersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

 4.  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A , wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B , wersja edytowalna ZN-1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015r.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1,
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B

 4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1,
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A,
 6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B

 7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Bożena Tomasik , pok. 016
Alicja Gryguś, pok. 016
Katarzyna Musiak, pok. 016
Katarzyna Kluś, pok. 013
Daniel Kwak, pok. 013
Aneta Bieda, pok. 015

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Podstawa prawna
 • Art. 6 ust. 9 - 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.)
 • Art. 6a ust. 8 - 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1892 z późn. zm. )
 • Art. 6 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała NR II/13/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10.12.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr NR XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019r.)
Uwagi i dodatkowe informacje

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na rok 2020 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) - od 1 ha przeliczeniowego - 146,15
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha - 292,30

Podatek leśny

 • Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł od 1 ha użytków leśnych..

 

Obowiązek złożenia w/w informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień ustawowych i zwolnień zarządzonych przez Radę Miasta.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Wpłaty z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłatę skarbową można wpłacać na konto:

68 1240 1574 1111 0000 0789 7564
IBAN: PL68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

 


Pliki do pobrania

jzs_f_002_01.pdf (194) KB

Opracował: Barbara Kryj-Mozdyniewicz
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2020-01-01
Data aktualizacji: 2020-01-30
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE