RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Wydział Podatków i Opłat
Pomoc Publiczna w zakresie należności podatkowych. (JZS_F_001/01)
Kogo dotyczyOsoby fizyczne oraz prawne, w tym przedsiębiorcy
Wymagane dokumenty
 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
  • Kopie deklaracji CIT - 8 za 2012r.
  • Kopie bilansów i rachunków wyników za 2012r.
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zaległości.
  • Umowy lub zaświadczenia z banków o zaciągniętych pożyczkach lub pobranych kredytów.
  • Przedłożenie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz przekazanie sprawozdań finansowych zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311/ - zał.1
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  • Kopie deklaracji CIT - 8 za 2012r.
  • Kopie bilansów i rachunków wyników za 2012r.
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zaległości.
  • Umowy lub zaświadczenia z banków o zaciągniętych pożyczkach lub pobranych kredytów.
  • Przedłożenie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz przekazanie sprawozdań finansowych zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311/ - zał. 2
Formularze/wnioski do pobrania
OpłatyBrak
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Osoby fizyczne – Bożena Tomasik, Katarzyna Musiak, Aneta Bieda, Katarzyna Kluś

Osoby prawne – Alicja Gruguś, Daniel Kwak

Miejsce składania dokumentówBiuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001, nr tel. 18 26 11 297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek – czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00
Termin załatwienia sprawy30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji
Podstawa prawna

Na podstawie art. 67b § 1 pkt 2, w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 i art. 207, 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404), pkt 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższego pisma.


Pliki do pobrania

jzs_f_001_01.pdf (81) KB
jzs_f_001_01_d1.pdf (154) KB
jzs_f_001_01_d2.rtf (101) KB

Opracował: Daniel Kwak
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-01-01
Data aktualizacji: 2015-01-29
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE