RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Wydział Podatków i Opłat

Wniosek w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

(JZS_PiO_001)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek (podanie) przedsiębiorcy o przedłużenie terminu płatności rat podatkowych,

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19 (załącznik nr 1)

3) Oświadczenie, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19 mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. (załącznik nr 2)

Formularze/wnioski do pobrania

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11-05- 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11-05- 2020 r.

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Osoby fizyczne – Bożena Tomasik, Katarzyna Kilanowicz,  Katarzyna Kluś

Osoby prawne –  Daniel Kwak

Miejsce składania dokumentów
  1. w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Nowy Targ
    Krzywa 1; 34 – 400 Nowy Targ

  3. w formie pisemnej na dzienniku podawczym tutejszego Urzędu

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia Uchwały Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11-05- 2020 r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 67b § 1 pkt 2, w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 i art. 207, 210 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r.  poz.749 z późn. zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U  z 2007 r. Nr 59, poz. 404), pkt 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości


Pliki do pobrania

jzs_pio_001.pdf (287) KB

Opracował: Daniel Kwak
Wprowadził: Mariusz Foryt
Obowiązuje od dnia: 2020-05-15
Data aktualizacji: 2020-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE