RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

(JZS_GKIOS_018/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 2. Tytuł prawny do nieruchomości na której będzie prowadzona działalność,
 3. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzająca środek transportu drogowego do transportu zwierząt.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (jzs_gkios_018_01_d1)

Opłaty

616 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nr pokoju: 209
Nr telefonu: 18 2611241
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek - czwartek: od godz.7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój nr 001
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek - czwartek: od godz.7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm. ) oraz Uchwała Nr XLVII/525/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia warunków jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt określone są w Uchwale Nr XLVII/525/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r.
 2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Nowy Targ może:
  1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
  2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Nowy Targ wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 4. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_018_01.pdf (120) KB
jzs_gkios_018_01_d1.odt (19) KB

Opracował: Maria Góraś-Okła
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2018-05-16
Data aktualizacji: 2019-01-28
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE