RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Udostępnienie informacji publicznej

(JZS_BOM_001/01)
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (jzs_bom_001_01_d1)

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Sekretarz Miasta do koordynowania wszelkich czynności w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Miasta oraz Naczelnicy wydziałów w zakresie właściwości rzeczowej sprawy.
Nr pokoju: 123, I piętro
Nr telefonu: 0 18 26 11 270
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-16.00

Miejsce składania dokumentów

Buro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30-16.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek 7.30-15.00

Dokumenty można składać:

 • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca
 • Pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • Pocztą elektroniczną na adres umnt@um.nowytarg.pl
 • Poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Termin załatwienia sprawy
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru

Pliki do pobrania

jzs_bom_001_01.pdf (96) KB
jzs_bom_001_01_d1.odt (17) KB

Opracował: Edyta Garb
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-06-01
Data aktualizacji: 2018-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE