RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 12 listopada 2019 roku

316 dzień roku, 46 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:44
Zachód słońca: 17:03

Imieniny obchodzą: Cibor, Czcibor, Izaak, Jonasz, Jozafat, Konradyn, Konradyna, Krystyn, Marcin, Renat, Renata, Witold, Witolda, Witołd

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania

(JZS_GKiOS_017/01)
Kogo dotyczy

Właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody w uprawach i płodach rolnych.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania
 2. Załączniki:
  1. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składnia oświadczenia woli (wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika),
  2. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania (jzs_gkios_017_01_d1)

Opłaty
 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00
 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta.
  Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku.
  Kasa czynna: poniedziałek 7:45- 15:00, wtorek - piątek 7:45- 14:00.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 – II piętro, nr tel. 18 26-11-294

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. Nr 001, nr tel. 18 26-11-297
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-16:00
Wtorek - czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 07:30-15:00

Termin załatwienia sprawy
 1. W terminie do 7 dni od daty wniesienia wniosku dokonuje się oględzin.
 2. W terminie do 3 dni od daty wniesienia wniosku informuje się właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego o terminie dokonania oględzin.
 3. W terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem właściciel lub posiadacz gruntów rolnych powiadamia organ o planowanym sprzęcie.
 4. W terminie do 3 dni od daty wniesienia informacji o planowanym sprzęcie informuje się właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego o terminie szacowania ostatecznego.
 5. W terminie najpóźniej w dzień sprzętu dokonuje się szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
 6. W terminie do 30 dni od daty otrzymania protokołu szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania następuje wypłata odszkodowania.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 13 października 1995r Prawo łowieckie (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.),
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie, których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Odwołanie wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można kontaktować się z Wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

Przed złożeniem wniosku, należy skontaktować się z przedstawicielem obwodu łowieckiego, na którego terenie doszło do uszkodzenia uprawy.
Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie ugody między przedstawicielami dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich a rolnikami (jzs_gkios_017_01_d2)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46a Ustawy Prawo łowieckiego oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku.
Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych albo dzierżawców obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania należy wnieść w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.


Pliki do pobrania

jzs_gkios_017_01.pdf (72) KB
jzs_gkios_017_01_d1.odt (18) KB
jzs_gkios_017_01_d2.pdf (594) KB

Opracował: Edyta Ciesielka
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2018-04-01
Data aktualizacji: 2018-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE