RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

(JZS_GKIOS_014/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo lub krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa.

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
  2. Załączniki:
    • Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składnia oświadczenia woli (wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika).
    • Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (jzs_gkios_014_01_d1).

Opłaty

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku. Kasa czynna: poniedziałek 7:45- 15:00, wtorek - piątek 7:45- 14:00

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 - II piętro, nr tel. 18 26-11-294.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter,
pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 – 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00

Termin załatwienia sprawy

Przed upływem 14 dni od daty oględzin.

Podstawa prawna
Uwagi i dodatkowe informacje
  1. Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_014_01.pdf (173) KB
jzs_gkios_014_01_d1.odt (20) KB

Opracował: Elżbieta Nenko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-06-17
Data aktualizacji: 2019-05-13
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE