RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzewu w wypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna.

(JZS_GKIOS_001/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo lub krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty
 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu wniesione przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Załączniki:
  • Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa/krzewu na nieruchomości.
Formularze/wnioski do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu wniesione przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (jzs_gkios_001_01).

Opłaty
 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku. Kasa czynna: poniedziałek 7:45- 15:00, wtorek - piątek 7:45- 14:00.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 - II piętro, nr tel. 18 26-11-294.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter,
pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 – 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00

Termin załatwienia sprawy
 • W terminie 21 dni od daty wniesienia zgłoszenia dokonuje się oględzin,
 • w terminie 14 dni od daty oględzin sprawa zostaje załatwiona milcząco lub sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, jeśli zaistnieją przesłanki ustawowe
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.),
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do Wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku usuwanych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm – dotyczy topoli, wierzb, klonu srebrzystego, klonu jesionolistnego,
 2. 65 cm – dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie nie jest wymagane m.in. w przypadku usunięcia:

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_001_01.pdf (162) KB
jzs_gkios_001_01_d1.odt (21) KB

Opracował: Elżbieta Nenko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-06-17
Data aktualizacji: 2019-05-13
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE