RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 25 sierpnia 2019 roku

237 dzień roku, 34 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:45
Zachód słońca: 19:39

Imieniny obchodzą: Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał, Sieciesław

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem

(JZS_GN_018_01)
Kogo dotyczy

Właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku).

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem (jzs_gn_018_01_d1).

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo z chwilą złożenia wniosku na rachunek Urzędu Miasta nr: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

mgr Natalia Bełtowska, pok. nr 304,
Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Pliki do pobrania

jzs_gn_018_01.pdf (66) KB
jzs_gn_018_01_d1.odt (21) KB

Opracował: Natalia Bełtowska
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2003-07-10
Data aktualizacji: 2018-05-22
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE