RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

(JZS_SP_024/01)
Kogo dotyczy

Placówek wsparcia dziennego, które działają w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wymagane dokumenty

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
  • odpis z właściwego rejestru,
  • oświadczenie o numerze REGON oraz NIP,
  • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się PWD, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki (nie dotyczy PWD w formie podwórkowej),
  • statut placówki,
  • regulamin organizacyjny placówki,
  • informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Opłaty

Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Spraw Społecznych
Nr pokoju: 220
Nr telefonu: 18 26 11 wew. 235
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz.7.30 do godz.15.00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
parter, pok. Nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, piątek:7.30 –15.00

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / t.j. Dz.U. z 2017, poz. 697 z póżn. zm/

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Burmistrz Miasta odmawia wydania zezwolenia w przypadku gdy:

  • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie,
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Pliki do pobrania

jzs_sp_024_01.pdf (64) KB

Opracował: Edyta Wójciak
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-11-19
Data aktualizacji: 2018-06-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE