RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

(JZS_RIU_023/01)
Kogo dotyczy

Właściciela lub użytkownika nieruchomości, który zamierza wystąpić do właściwego organu o zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowym.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w obiekcie zlokalizowanym na działce (jzs_riu_023_01_d1)

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17zł.
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku.
Kasa czynna:
poniedziałek 7.45 – 15.00
wtorek - piątek 7.45 - 14.00

Jednostka/osoba odpowiedzialna

mgr inż. Wojciech Watycha, pok. nr 230,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, pok. nr 001 – Biuro Obsługi Mieszkańców.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

Zwyczajowo do 14 dni, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. 2015 poz. 739)

Tryb odwoławczy

Brak.


Pliki do pobrania

jzs_riu_023_01.pdf (66) KB
jzs_riu_023_01_d1.odt (16) KB

Opracował: Janusz Dzioboń
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-06-01
Data aktualizacji: 2015-10-22
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE