RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

(JZS_RIU_009/01)
Kogo dotyczy

Inwestora planującego zrealizować:

  • przedsięwzięcie mogące znacząco lub mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
  • przedsięwzięcie inne niż ww., które nie jest bezpośrednio związane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar.
Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jzs_riu_009_01_d1)

Opłaty

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205 zł.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku:
68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku.
Kasa czynna: poniedziałek 7.45 - 15.00 , wtorek - piątek 7.45 - 14.00

Jednostka/osoba odpowiedzialna

mgr inż. Wojciech Watycha, pok. nr 230,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, pok. nr 001 – Biuro Obsługi Mieszkańców.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 – 16.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Pliki do pobrania

jzs_riu_009_01.pdf (64) KB
jzs_riu_009_01_d1.odt (26) KB

Opracował: Janusz Dzioboń
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2008-11-15
Data aktualizacji: 2018-05-21
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE