RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(JZS_RIU_002/01)
Kogo dotyczy

Inwestora planującego zrealizować inwestycję celu publicznego w terenie bez planu miejscowego

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (jzs_riu_002_01_d1).

Opłaty

Od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107zł. UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku:
68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku.
Kasa czynna:
poniedziałek 7.45 - 15.00
wtorek - piątek 7.45 - 14.00

Jednostka/osoba odpowiedzialna

mgr inż. Wojciech Watycha, pok. nr 230,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, pok. nr 001 – Biuro Obsługi Mieszkańców.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

W terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Pliki do pobrania

jzs_riu_002_01.pdf (61) KB
jzs_riu_002_01_d1.odt (23) KB

Opracował: Janusz Dzioboń
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2003-07-11
Data aktualizacji: 2018-05-21
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE