RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 303
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Świadczenie usług przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie miasta Nowy Targ.

(JZS_GKIOS_010/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych

Wymagane dokumenty
 1. Poprawnie wypełniona deklaracja stanowiąca wniosek przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ (Załącznik nr 2). Deklarację składa się w przypadku gdy wyroby zawierające azbest znajdujące się na nieruchomości zostały zinwentaryzowane przez Gminę lub gdy została przedłożona informacja o wyrobach zawierających azbest w latach wcześniejszych.
 2. Poprawnie wypełniona informacja o wyrobach zawierających azbest (Załącznik nr 3) w przypadku gdy nieruchomość nie została objęta inwentaryzacją przez Gminę oraz gdy nie składano wcześniej informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na nieruchomości.
 3. Podpisane oświadczenie informujące o zdemontowaniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Załącznik nr 4) – dotyczy wszystkich Wnioskodawców.
 4. Aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości
Formularze/wnioski do pobrania
Opłaty

Brak opłat.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 205 - II piętro, nr tel. 18 26-11-291

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy
 • 21 dni od momentu złożenia oświadczenia.
 • Należy nadmienić, że termin załatwienia sprawy uzależniony jest ściśle od ilości i kolejności złożonych wniosków.
Podstawa prawna
 1. art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
 2. Regulamin świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ usługi załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, stanowiących własność osób fizycznych, realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.112.2016 z dnia 26 lipca 2016 roku,
 3. Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032 (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 5 kwietnia 2012 r. poz. 1463),
 4. Uchwały Rady Ministrów: Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. i Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032".
Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku nierozpatrzenia wniosku w danym roku kalendarzowym ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel, usługa zostanie zrealizowana w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do Wydziału prowadzącego sprawę.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_010_01.pdf (176) KB
jzs_gkios_010_01_d1.pdf (85) KB
jzs_gkios_010_01_d2.odt (15) KB
jzs_gkios_010_01_d3.odt (20) KB
jzs_gkios_010_01_d4.odt (14) KB

Opracował: Mateusz Skupień
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2016-07-26
Data aktualizacji: 2018-05-21
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE