RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Udostępnianie danych osobowych - informacja adresowa

(JZS_SP_023/01)
Kogo dotyczy

Osób żądających udostępnienia danych osobowych

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELobowiązek wskazania adresu osoby, np.: wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów itp.).*
  2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
  3. Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika
  4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

* Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, udziela się informacji tylko za zgodą osób, których dane dotyczą.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

Formularze/wnioski do pobrania

WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*) (jzs_sp_023_01_d1 )

*Wniosek można również odebrać w Biurze Ewidencji Ludności pok. 011.

Klauzula informacyjna RODO.

Opłaty

Za jednostkowe udostępnienie danych pobiera się opłatę w wysokości 31 złotych.

Opłatę należy wpłacić w kasie urzędu ul. Krzywa 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ, BANK PKO S.A. o/Nowy Targ 40 1240 1574 1111 0010 0400 9983 (dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy załączyć do wniosku).

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Aneta Watycha Barbara Skraba

Miejsce składania dokumentów

Nr pokoju 011, parter,
nr telefonu (018) 26 112 73
Godziny przyjęć:
poniedziałek  7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1382 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL(Dz. U.2017 poz 2482)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21grudnia 2018 r w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. (Dz.U.z 2018 poz 2523)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044)
Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowego Targu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

W Urzędzie Miasta Nowy Targ udostępniane są dane osobowe wyłącznie mieszkańców zameldowanych na terenie miasta Nowego Targu.
Dane osób z terenu całego kraju udostępnia:
Centralne Biuro Adresowe, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-951 Warszawa, ul. Batorego 5,
konto NBP o/o Warszawa, nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000,
w takiej samej wysokości jak w Urzędzie Miasta.


Pliki do pobrania

jzs_sp_023_01.pdf (110) KB
jzs_sp_023_01_d1.pdf (348) KB
jzs_sp_kl_in_ewi_lud.pdf (60) KB

Opracował: Aneta Watycha
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-02-28
Data aktualizacji: 2019-02-28
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE