RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 100
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

(JZS_SP_021/01)
Kogo dotyczy

Zainteresowanego.

Wymagane dokumenty
  1. Formularze
  2. Do wglądu:
    • dowód osobisty lub paszport
    • w przypadku cudzoziemców ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby lub kartę pobytu
Formularze/wnioski do pobrania

Klauzula informacyjna RODO.

Opłaty

Nie pobiera się.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Barbara Skraba, Aneta Watycha

Miejsce składania dokumentów

Nr pokoju 011, parter, nr telefonu 18 26 112 73
Godziny przyjęć:
poniedziałek  7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 657 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2411);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044)
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wymeldowania należy dopełnić osobiście w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport lub formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem uzyskania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego)

Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570)

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie -17 zł opłata skarbowa

nr konta 68124015741111000007897564.


Pliki do pobrania

jzs_sp_021_01.pdf (108) KB
jzs_sp_021_01_d1.pdf (1 805) KB
jzs_sp_021_01_d2.pdf (1 802) KB
jzs_sp_021_01_d3.pdf (1 839) KB
jzs_sp_021_01_d4.pdf (1 847) KB
jzs_sp_kl_in_ewi_lud.pdf (60) KB

Opracował: Aneta Watycha
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-07-15
Data aktualizacji: 2018-06-05
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE