RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

(JZS_SP_015/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć i występuje o wydanie zezwolenia:

 • zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • zaw. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa),
 • zaw. powyżej 18% alkoholu.
Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta Nowy Targ (jzs_sp_015_01_d1).

Opłaty
 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Urzędu Miasta.

Nr rachunku : 68124015741111000007897564 - Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Spraw Społecznych
Nr pokoju: 104
Nr telefonu: 18 26 11 wew.233 i 234
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz.7.30 do godz.15.00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, parter, pok. Nr 001

Godziny pracy Urzędu: jak wyżej

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Pliki do pobrania

jzs_sp_015_01.pdf (112) KB
jzs_sp_015_01_d1.odt (16) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2012-12-06
Data aktualizacji: 2018-06-01
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE