RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

(JZS_SP_014/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych:

 • zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • zaw. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa),
 • zaw. powyżej 18% alkoholu.
Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • Załączniki - protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Dokumenty do wglądu - dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie.
Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wynosi:

 1. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Urzędu Miasta.
Nr rachunku : 68124015741111000007897564 - Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Spraw Społecznych
Nr pokoju: 104
Nr telefonu: 18 26 11 wew.233 i 234
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz.7.30 do godz.15.00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
parter, pok. Nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, piątek:7.30 –15.00

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych wygasło z powodu:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 6. niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach do tego przewidzianych

wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, które wygasło.


Pliki do pobrania

jzs_sp_014_01.pdf (88) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2012-12-06
Data aktualizacji: 2018-06-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE