RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 104
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Udzielenie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

(JZS_SP_013/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie jednorazowego zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Kserokopia tzw. „stałego” zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z niego.
 2. Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony punkt gastronomiczny/miejsce sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu przez punkt sprzedaży wymogów sanitarno-porządkowych i wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez właściwe organy.
 4. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Pisemna zgoda administratora terenu na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (jzs_sp_013_01_d1)

Formularz elektroniczny na portalu eUrząd lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP)

Opłaty
 1. 43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/;
 3. 175,00zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta:
68124015741111000007897564,
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Spraw Społecznych
Nr pokoju: 104. Numer telefonu: 18 26 11 wew. 233 i 234
Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30 piątek: od godz.7.30 do godz.15.00
Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, parter, pok. Nr 001

Godziny pracy Urzędu jak wyżej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 15/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30.12.2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.


Pliki do pobrania

jzs_sp_013_01.pdf (129) KB
jzs_sp_013_01_d1.odt (42) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2012-12-06
Data aktualizacji: 2018-06-01
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE