RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 97
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

(JZS_SP_008/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy chcącego dokonać zmiany danych zawartych w licencji na wykonywanie usług w zakresie transportu taksówką osobową .

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek do Burmistrza Miasta o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.
 2. Załączniki do wniosku:
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego z wpisem dopuszczenia pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej
  • wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (zgoda współwłaściciela, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy lub leasingu),
  • dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego.
  • potwierdzenie wniesienia opłaty.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wymianę licencji: (jzs_sp_008_01_d1).

Opłaty

Za wymianę licencji (w przypadku zmiany danych zawartych w licencji) opłata administracyjna zależna jest od okresu ważności licencji i wynosi:

 1. 2 – 15 lat – 20 zł
 2. 16 – 30 lat – 25 zł
 3. 31 – 50 lat – 30 zł

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców,
Nr pokoju: 003
Nr telefonu: 18 2611234
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców,
ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 – 15.00

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna
 • 1) art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 6, art. 7, art. 8, art.14 ust. 2, art. 17 i art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.2019.2140 tj z dnia 2019.11.06 z późn.zm.)
 • § 1 pkt 4 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r.(Dz.U.2019.2377 z dnia 2019.12.10) w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • § 1pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz.916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania stronie zezwolenia, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pliki do pobrania

jzs_sp_008_01.pdf (115) KB
jzs_sp_008_01_d1.odt (21) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-07-22
Data aktualizacji: 2019-02-27
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE