RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Zgłoszenie zmiany danych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(JZS_SP_006/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, chcących dokonać zmian w zakresie danych wpisanych do CEIDG

Wymagane dokumenty

Formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami;
(wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego)

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Wniosek może wpłynąć do urzędu jako:

  1. formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
  2. formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
  3. elektronicznie przesłany formularz nie podpisany podpisem elektronicznym (patrz inne informacje)
  4. elektronicznie przesłany formularz podpisany podpisem elektronicznym,
  • Formularze papierowe dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 oraz poniżej w części formularze.
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Formularze/wnioski do pobrania

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

Opłaty

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju 003, parter
Nr telefonu:18 26 11 234 i 233
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju 003, parter
Nr telefonu:18 26 11 234 i 233
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje, iż organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. (Dz. U. 2018r., poz. 647) .
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. (Dz.U. z 2018r., poz. 646).
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje
  • Wniosek o wpis (lub jego zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • jeżeli wniosek do ewidencji działalności gospodarczej złożony drogą elektroniczną nie został podpisany podpisem elektronicznym organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Pliki do pobrania

jzs_sp_006_01.pdf (47) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-07-22
Data aktualizacji: 2018-05-24
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE