RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Wniosek o wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ przed przekazaniem do CEIDG

(JZS_SP_003/01)
Kogo dotyczy

Osób, które chcą uzyskać informacje o przedsiębiorcach w zakresie danych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej (dane archiwalne)

Wymagane dokumenty

Wniosek /w formie pisemnego podania wnioskodawcy/ o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcy.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł za wydanie zaświadczenia dot. 1-go przedsiębiorcy w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ lub na rachunek bankowy – PKO S. A. o/Nowy Targ 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju: 003, parter
Nr telefonu: -18 26 11 234, 233
godziny pracy UM:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz.7.30 do godz.15.00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
parter, pok. nr 003
godziny pracy UM:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30
piątek:7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

Na bieżąco

Podstawa prawna

Art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Uwagi i dodatkowe informacje

Niniejsze zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. Aktualne zaświadczenie dotyczące przedsiębiorcy należy odszukać w Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG udostępniane są wyłącznie poprzez stronę internetową.


Pliki do pobrania

jzs_sp_003_01.pdf (51) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-07-22
Data aktualizacji: 2020-06-23
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE