RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 30 kwietnia 2017 roku

120 dzień roku, 17 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:20
Zachód słońca: 18:54

Imieniny obchodzą: Bartłomiej, Chwalisława, Eutropiusz, Jakub, Katarzyna, Lilla, Marian

PIT (ostatni dzień)
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Jak załatwić sprawę
Wykaz spraw wg. wydziałów
Wykaz dokumentów do pobrania
Wydział Administracji i Kadr
JZS_AIK_004/01 - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Wniosek - Petycja (jzs_aik_004_01)
JZS_AIK_001/01 - Udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
jzs_aik_001_01_d1.odt

JZS_AIK_002/01 - Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych

Formularz zgłoszenia dotyczącego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Nowy Targ

jzs_aik_002_01_d1.odt
JZS_AIK_003/01 - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (jzs_aik_003_01_d1)
Wydział Podatków i Opłat
JZS_F_001/01 - Pomoc Publiczna w zakresie należności podatkowych.
JZS_F_002/01 - Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne.

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, wersja edytowalna IN-1
2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A
3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B

4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1
5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1, wersja edytowalna - IL-1
8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015r.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1,
2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach- ZN-1/A
3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZN- 1/B

4. Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1,
5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A,
6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B

7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1
8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/A
9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-1/B

JZS_F_003/01 - Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby prawne.
JZS_F_006/01 - Podatek od środków transportu
 1. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - wzór obowiązujący od 01.01.2016r.
 2. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący od 01.01.2016r.
 3. Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
 4. Załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportu - wzór obowiązujący do 31.12.2015r.
JZS_F_007/01 - Odroczenie terminów płatności i rozkładanie na raty spłaty podatków.
 1. Oświadczenie o stanie majątkowym
  jzs_f_007_01_d1.rtf
 2. Wzór wniosku
  jzs_f_007_01_d2.odt
JZS_F_008/01 - Umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym
JZS_F_009/01 - Wydawanie zaświadczeń
Wzór wniosku jzs_f_009_01_d1.rtf
JZS_F_011/01 - Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jzs_f_011_01_d1.odt
JZS_F_016_01 - Świadczenie dodatkowych usług przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załącznik nr 1 - Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za ich świadczenie

Załącznik nr 2 - Wniosek na wykonanie dodatkowych usług

stanowiące załączniki do uchwały Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

JZS_F_015/01 - Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.
 1. Wzór deklaracji OK-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych (jzs_f_015_01_d1).
 2. Wzór deklaracji OK-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych (jzs_f_015_01_d2).
JZS_F_014/01 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
jzs_f_014_01_d1.pdf
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
JZS_GN_005_01 - Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.
Wniosek o  wydanie  opinii w formie postanowienia w zakresie zgodności proponowanego podziału nieruchomości (jzs_gn_005_01_d1).
JZS_GN_012_01 - Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Druk do wypełnienia - do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej  (jzs_gn_012_01_d1)

JZS_GN_016_01 - Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ.

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 304, (III piętro).

Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ (jzs_gn_016_01_d1).

JZS_GN_015_01 - Oferta sprzedaży Gminie Miasto Nowy Targ nieruchomości.

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 304, (III piętro).

Oferta sprzedaży Gminie Miasto Nowy Targ nieruchomości (jzs_gn_015_01_d1).

JZS_GN_014_01 - Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ.
Wniosek o sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Miasta (jzs_gn_014_01_d1)
JZS_GN_006_01 - Najem lokalu mieszkalnego.
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych (jzs_gn_005_01_d1)
JZS_GN_010_01 - Numeracja nieruchomości.
Wniosek o nadanie numeru dla nieruchomości budynku (istniejącego, będącego w trakcie realizacji) mieszkalnego (jzs_gn_010_01_d1).
JZS_GN_018_01 - Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem
Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem (jzs_gn_018_01_d1).
JZS_GN_011_01 - Podziały nieruchomości.
Wniosek o wydanie decyzji  zatwierdzającej projekt podziału działki/ek/  ewidencyjnej/ych /  (jzs_gn_011_01_d1).
JZS_GN_017_01 - Oferta złożenia Gminie Miasto Nowy Targ darowizny nieruchomości.
Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 304, (III piętro).
JZS_GN_013_01 - Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ

Wniosek o sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (jzs_gn_013_01_d1)

Druk do wypełnienia – druki w Biurze Obsługi Mieszkańców UM pok.001 lub WGN – pok.301Połowa kosztów sporządzenia operatu szacunkowego wyceny lokalu – po otrzymaniu operatu .

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
JZS_FPII_002/01 - Wniosek o zwrot opłaty przyłączeniowej – przyłącz gazowy
JZS_FPII_001/01 - Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego.
Zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego jzs_fpii_001_01_d1.pdf
JZS_FPII_003/01 - Wniosek o rozwiązanie umowy – przyłącz gazowy
Wniosek o rozwiązanie umowy – przyłącz gazowy
Wydział Oświaty
JZS_O_008/01 - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W zakresie pomocy de minimis

JZS_O_001/01 - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
JZS_O_002/01 - Dotacja do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta.
JZS_O_003/01 - Dotacja do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta
JZS_O_004/01 - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego: jzs_o_004_01_d1.odt
JZS_O_005/01 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy kolegiów
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. jzs_o_005_01_d1.pdf lub jzs_o_005_01_d1.odt
JZS_O_006/01 - Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wniosek o refundację: jzs_o_006_01_d1.odt
JZS_O_007/01 - Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wniosek o refundację: jzs_o_007_01_d1.odt

JZS_O_009/01 - Opieka nad dzieckiem - Żłobki, Kluby dziecięce
 • Wniosek do Burmistrza Miasta Nowy Targ o udzielenie dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_o_009_01_d1.odt)
 • Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku (jzs_o_009_01_d2.odt)
 • Rozliczenie - roczne przyznanej dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_o_009_01_d3.odt)
JZS_O_011/01 - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Urząd Stanu Cywilnego
JZS_USC_002/01 - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu (jzs_usc_002_01_d1)
JZS_USC_008/01 - Nadawanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Oświadczenie o wyrażeniu zgody: (jzs_usc_008_01_d1)
Wydział Spraw Społecznych
JZS_SP_006/01 - Zgłoszenie zmiany danych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Druki do pobrania: CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Gospodarki, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_SP_011/01 - Zgłoszenie informacji o zawieszeniu, wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Druki do pobrania: CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Gospodarki, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_SP_009/01 - Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zarobkowego przewozu osób taksówką osobową: (jzs_sp_009_01_d1).

JZS_SP_010/01 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (jzs_sp_010_01_d1).

JZS_SP_004/01 - Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Druki do pobrania: CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Gospodarki, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

JZS_SP_005/01 - Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez marszałka województwa(inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska
JZS_SP_007/01 - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową: (jzs_sp_007_01_d1).

JZS_SP_008/01 - Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wniosek o wymianę licencji: (jzs_sp_008_01_d1).

JZS_SP_001/01 - Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Druki do pobrania: CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Gospodarki, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

JZS_SP_002/01 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (jzs_sp_002_01_d1)
JZS_SP_013/01 - Udzielenie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (jzs_sp_013_01_d1)

JZS_SP_015/01 - Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta Nowy Targ (jzs_sp_015_01_d1).
JZS_SP_016/01 - Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (jzs_sp_016_01_d1)
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (jzs_sp_016_01_d2).
 • Oświadczenie  o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej /rodzinnym domu dziecka  po osiągnięciu pełnoletniości (jzs_sp_016_01_d3).
 • Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (jzs_sp_016_01_d4).
JZS_SP_017/01 - Zgromadzenia publiczne.
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszej procedury). jzs_sp_17_01_d1
 • Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia jzs_sp_017_01_d2
JZS_SP_018/01 - Wydawanie dowodów osobistych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (jzs_sp_018_01_d1)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001, oraz Biurze Dowodów Osobistych pok.003

JZS_SP_023/01 - Udostępnianie danych osobowych - informacja adresowa

WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*) (jzs_sp_023_01_d1 )

*Wniosek można również odebrać w Biurze Ewidencji Ludności pok. 011.

Wydział Kultury Sportu i Promocji
JZS_KSIP_001/01 - Przyjmowanie zgłoszeń o imprezach masowych i przygotowywanie decyzji administracyjnych
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie artystyczno-rozrywkowej lub sportowej imprezy masowej na terenie Miasta Nowy Targ. (jzs_ksip_001_01_d1).
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
JZS_GKIOS_002/01 - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez Zarządcę Drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (jzs_gkios_002_01_d1).

JZS_GKIOS_003/01 - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wypadku, gdy Wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez posiadacza nieruchomości (jzs_gkios_003_01_d1).

JZS_GKIOS_005/01 - Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_gkios_005_01_d1).

JZS_GKIOS_007/01 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (jzs_gkios_007_01_d1).

JZS_GKIOS_008/01 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem do wypełnienia (jzs_gkios_008_01_d1).

JZS_GKIOS_009/01 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Druk do wypełnienia (jzs_gkios_009_01_d1) /Załącznik nr 1

JZS_GKIOS_010/01 - Świadczenie usług przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie miasta Nowy Targ.
Referat ds. Drogownictwa i Transportu
JZS_DIT_001/01 - Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (jzs_dit_001_01_d1)

JZS_DIT_008/01 - Wydanie karty abonamentowej mieszkańca lub prowadzącego działalność bądź zatrudnionego w obszarze Strefy Płatnego Parkowania
Wniosek o wydanie karty abonamentowej mieszkańca lub prowadzącego działalność bądź zatrudnionego w obszarze Strefy Płatnego Parkowania (jzs_dit_008_01_d1.odt)
JZS_DIT_003/01 - Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym  (jzs_dit_003_01_d1)

JZS_DIT_005/01 - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (jzs_dit_005_01_d1)

JZS_DIT_006/01 - Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego  z drogi publicznej (jzs_dit_006_01_d1)

JZS_DIT_007/01 - Uzgodnienie zarządcy drogi dotyczące zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Wniosek o uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi (jzs_dit_007_01_d1)

Przykład wypełnionego wniosku (jzs_dit_007_01_d1_p1)

JZS_DIT_009/01 - Wydanie karty abonamentowej mieszkańca ul. Długiej na terenie Strefy Płatnego Parkowania
Wniosek o wydanie karty abonamentowej mieszkańca ul. Długiej na terenie Strefy Płatnego Parkowania (jzs_dit_009_01_d1.odt)
Wydział Rozwoju i Urbanistyki
JZS_RIU_025/01 - Zaświadczenie o położeniu nieruchomosci na obszarze rewitalizacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji (jzs_riu_025_01_d1)
JZS_RIU_024/01 - Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_riu_024_01_d1)
JZS_RIU_001/01 - Decyzja o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jzs_riu_001_01_d1).

JZS_RIU_002/01 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (jzs_riu_002_01_d1).

JZS_RIU_007/01 - Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_riu_007_01_d1)

JZS_RIU_008/01 - Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ

Wniosek o wypis/wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działki/działek (jzs_riu_008_01_d1)

JZS_RIU_009/01 -

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jzs_riu_009_01_d1)

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PRZYKŁADOWA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (jzs_riu_009_01_d1_z1)

JZS_RIU_018/01 - Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z Oświadczeniem strony na rzecz której została wydana decyzja (jzs_riu_018_01_d1).

JZS_RIU_020/01 - Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_riu_020_01_d1)

JZS_RIU_021/01 - Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jzs_riu_021_01_d1)

JZS_RIU_022/01 - Wniosek o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”.

Wniosek o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” (jzs_riu_022_01_d1)

JZS_RIU_023/01 - Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w obiekcie zlokalizowanym na działce (jzs_riu_023_01_d1)

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE