Zwyczaj śpiewania grupowego w Nowym Targu został odnotowany w kronikach parafialnych już w 1577 roku, jednak tradycje chóralne w tym mieście są datowane od założenia w 1909 roku "Chóru Ludowego" przez organistę Wincentego Apostoła. Dzieło nowotarskiego dyrygenta to niepowtarzalny i wart odnotowania w historii Podhala dorobek kulturalny.

Spuściznę Wincentego Apostoła przejął i kontynuował organista dr Józef Grzybek, organizując m. in. w 1958 roku chór parafialny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który później przyjął nazwę "Echo Gorczańskie". W tym czasie działalność chóralna koncentrowała się w dużej mierze w kościele, uświetniając uroczystości religijne i patriotyczne.

Po śmierci Józefa Grzybka w 1986 roku pracę z zespołem podjął mgr Piotr Augustyn – również organista, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Od tego czasu rozpoczęła się bardziej intensywna działalność chóru poszerzona o uczestnictwo w licznych uroczystościach świeckich, a także udział w festiwalach krajowych i zagranicznych.

    Obecnie, istotną rolę w działalności chóru pełni uczestnictwo w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim muzykę religijną oraz pieśni regionalne, patriotyczne i inne – zarówno kompozytorów dawnych jak i współczesnych. "Echo Gorczańskie" uświetnia swoim śpiewem uroczystości Bożego Narodzenia, Tridum Paschalnego, Bożego Ciała oraz prymicje, konsekracje kościołów, koncerty kolęd, Wieczory Cecyliańskie, a także obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i odzyskania niepodległości. Istotną rolę w życiu chóru odgrywa współpraca nawiązana z chórem "Wierchy" z Zakopanego, pod dyrekcja Władysława Kruszewskiego oraz z chórami rabiańskimi pod dyrekcją Marii Możdżeń-Wójcik.

     Na swoim koncie chór ma występy w licznych miastach Polski, a także poza granicami kraju:

    Ważnym wydarzeniem w historii chóru było zaproszenie i zakwalifikowanie zespołu do współuczestnictwa we mszach świętych podczas pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, Zakopanem, Ludźmierzu i Wadowicach oraz w powitaniu na lotnisku w Balicach.