RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 22 maja 2018 roku

142 dzień roku, 21 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:48
Zachód słońca: 20:24

Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu

right
Bank Zachodni WBK wspiera wydanie
19 numeru "Almanachu Nowotarskiego"

 

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Ogrodowa 8,
tel. 18 266 46 56

konto: 86 8791 0009 0000 0011 3696 0001


Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało w 1974 r. dla zintegrowania przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, którzy pragnęli pracować dla dobra podhalańskiej ziemi. Statutowym celem Towarzystwa jest praca nad rozwojem i popularyzacją badań naukowych dotyczących w szczególności Podhala, Spisza, Orawy i Pienin, polegająca na:

 1. zbieraniu, zabezpieczaniu i porządkowaniu wszelkich materiałów mających znaczenie dla nauki o Podhalu, Spiszu, Orawie i Pieninach,
 2. Inicjowaniu, stymulowaniu i patronowaniu wszelkim pracom badawczym, twórczym i popularyzatorskim, mającym za przedmiot Podhale, Spisz, Orawę,
 3. Podejmowaniu własnych badań naukowych, twórczych i popularyzatorskich związanych z Podhalem, Spiszem, Orawą i Pieninami,
 4. Organizowaniu spotkań, posiedzeń, odczytów, wykładów, sympozjów naukowych i popularno–naukowych poświęconych problematyce Podhala, Spisza, Orawy i Pienin,
 5. Nawiązywaniu współpracy z innymi towarzystwami, ośrodkami i instytucjami naukowymi w płaszczyźnie problematyki interesującej Towarzystwo, działającymi w kraju i za granicą,
 6. Podejmowaniu i realizowaniu prac zleconych Towarzystwu do opracowania, a znajdujących się w zasięgu jego działalności,
 7. Publikowaniu prac przygotowanych bądź to przez własne zespoły robocze, bądź to pod patronatem Towarzystwa,
 8. Udzielaniu subwencji na badania naukowe, jak również ogłaszaniu konkursów na badania i opracowania w dziedzinach interesujących Towarzystwo,
 9. Przyznawaniu nagród za działalność naukową, popularno-naukową i twórczą,
 10. Występowaniu z wnioskami o przyznawanie nagród i odznaczeń państwowych,
 11. Urządzaniu, prowadzeniu i ewidencjonowaniu biblioteki, dokumentacji i bibliografii, poświęconych Podhalu, Spiszowi, Orawie i Pieninom,
 12. Wydawaniu własnego Rocznika Naukowego, Zeszytów Naukowych względnie innych naukowych lub popularno-naukowych periodyków.

Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk:

dr Maciej Hodorowicz – prezes 
dr Stanisława Trebunia-Staszel – z-ca prezesa ds. naukowych 
mgr Monika Jakobiszyn – sekretarz 
mgr Jakub Swalarz – skarbnik 
Stanisław Watycha - członek Zarządu
 

Informujemy, że Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oferuje do sprzedaży następujące pozycje:

 • Almanach Nowotarski nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Dzieje Miasta Nowego Targu, praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka Nowy Targ 1991 r., s. 495, Drukarnia Narodowa w Krakowie
 • Zygmunt Lubertowicz, Utwory Zebrane, w opracowaniu Andrzeja Kudasika, Nowy Targ 2003, s. 592, Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura w Krakowie.
 • Adolf Szpytma, Jacek Szpytma, Cmentarz Nowotarski Część Zabytkowa, Kraków 2003, s. 135, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
 • Stanisław Kostka Michalczuk, Czorsztyn Był i Jest, Kraków 2003, s. 136, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
 • Barbara Słuszkiewicz, Słowo i obraz. Nowy Targ w dokumencie archiwalnym, Nowy Targ 2006 r., s. 56, faks., fot., il., mapy ; 28 cm.
 • Tułaczy Ślad - Kazimierz Koszyca

Osoby zainteresowane zakupem publikacji prosimy o kontakt telefoniczny ze Stanisławem Watychą, tel. 18 266 46 56 lub osobisty w siedzibie PTPN przy ul. Ogrodowej 8.

 

 

Staraniem Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu ukazały się następujące publikacje:

Referaty Zjazdowe
9 referatów wygłoszonych na XXXI Zjeździe Związku Podhalan w Ludźmierzu w 1976 r.
Zakopane 1978, Zeszyt 1, s. 83, Drukarnia Związkowa w Krakowie

Problemy rolniczo leśne województwa nowosądeckiego
praca zbiorowa pod redakcją Juliana Ciurusia
Nowy Targ – Zakopane 1982, s. 346, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Zagadnienia kultury Podhala, Spisza i Orawy
praca zbiorowa pod redakcją Wandy Jostowej
Nowy Targ – Zakopane 1986, s. 183, Drukarnia W. L. Anczyca w Krakowie

Dzieje Miasta Nowego Targu
praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka
Nowy Targ, s. 495, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Szaflary wieś podhalańska
praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka
Nowy Targ, s. 179, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Tatrzańska Wspólnota Leśna w Witowie
M. Adamczyk, P. Skawiński, T. Zięba, J. Babicz
Nowy Targ 1995, s. 158, Drukarnia “Text” w Krakowie

Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotografiach i kartach pocztowych
Anna Nowak, Antoni Nowak
Nowy Targ 1996, s. 155, Drukarnia “Deka” w Krakowie

Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej
praca zespołowa pod redakcją Andrzeja Kudasika
Nowy Targ 1996, s. 271, Drukarnia “Printgraf” w Nowym Targu


Nowy Targ 1997, s.124, Drukarnia “Text” w Krakowie


Nowy Targ 1998, s. 143, Drukarnia “Text” w Krakowie

U podnóża Gorców
praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Bronisława Górza
Nowy Targ 1999, s. 388, Drukarnia “Text” w Krakowie


Nowy Targ 1999, s. 160, Drukarnia “MK” sc. w Nowym Targu


Nowy Targ 2000, s. 204, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu


Nowy Targ 2001, s. 248, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2000/2001


Nowy Targ 2002, s. 288, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2000/2001

Adolf Szpytma, Jacek Szpytma
Cmentarz Nowotarski Część Zabytkowa
Kraków 2003, s. 135, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie

Okładka


Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem
Prace Komisji Historii Wojskowości
Nowy Targ 2003, s. 84, Drukarnia "MK" s. c. w Nowym Targu

OkładkaNowy Targ 2003, s. 355, Drukarnia "MK" sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2002/2003

Stanisław Kostka Michalczuk
Czorsztyn Był i Jest
Kraków 2003, s. 136, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
Okładka

Zygmunt Lubertowicz.
Utwory Zebrane,
w opracowaniu Andrzeja Kudasika,
Nowy Targ 2003, s. 592, Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura w Krakowie.
Okładka


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2004. 340 s.:

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2004


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2005. 390 s.:

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2005

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2006. 384 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2006

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2007. 423 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2007

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2008. 423 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2008

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2009. 463 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2009

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2010. 367 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2010

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2011. 347 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2011

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2012. 512 s.: fot., fot. kol., il., rys.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2012

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2013. 505 s.: fot., fot. kol., il., r

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2013

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2014.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2014

 

Aktualizacja: 22-07-2015r.
Oglądane: 19740 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE