RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 22 sierpnia 2019 roku

234 dzień roku, 34 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:40
Zachód słońca: 19:45

Imieniny obchodzą: Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Fabrycy, Hipolit, Hipolita, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Tymoteusz, Zygfryd

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91

Aktualności

Jakość - to wszystko czego oczekuje od nas klient”

Burmistrz Miasta Nowy Targ dnia 12 stycznia 2007 roku zarządził przystąpienie do opracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością. według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ jest odpowiedzią na współczesne wyzwanie stawiane administracji samorządowej a w  szczególności naszych klientów w aspekcie jakości ich obsługi Przez okres całego roku 2007 pracownicy Urzędu Miasta byli angażowani do budowy Systemu, jego dokumentowania a obecnie w roku 2008 do jego systematycznego wdrażania .

Norma ISO wymaga określonego stopnia formalizacji działań poprzez: opisywanie ich w  dokumentach systemowych, precyzyjne określanie odpowiedzialności, zapisywanie rezultatów, ciągłą kontrolę funkcjonowania organizacji. System Zarządzania Jakością ISO 9001 dotyczy przede wszystkim właściwej organizacji działań jednostki. Pozwala a często wręcz wymusza między innymi: uporządkowanie struktury organizacyjnej, zrewidowanie zakresu obowiązków, udrożnienie kanałów informacyjnych, doskonalenie i odpowiednie dokumentowanie procesów. Nad całością przebiegu prac czuwa powołany przez Burmistrza Miasta Pełnomocnik d.s Systemu Zarządzania Jakością –którego zadania w naszym Urzędzie wykonuje Sekretarz Miasta.

Szkolenia, konsultacje oraz pomoc we wdrażania Systemu Zarządzania Jakością świadczyło Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

Harmonogram prac wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ obejmował:

 1. Istruktaż dla kadry kierowniczej i szkolenia dla pracowników Urzędu (przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia SZJ),
 2. Powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespołu Roboczego, przyjęcie szczegółowego harmonogramu prac
 3. Rzpoczęcie prac i wdrażanie SZJ,
 4. Wybór firmy doradczej /konsultingowej,
 5. Przegląd wstępny funkcjonowania urzędu (identyfikacja funkcjonujących w urzędzie podsystemów zarządzania oraz procedur),
 6. Utworzenie grup roboczych (powołanie zespołów ds. wdrożenia SZJ i auditów),
 7. Szkolenia specjalistyczne ( dla zespołów oraz pracowników urzędu, szkolenie auditorów wewnętrznych),
 8. Tworzenie dokumentacji SZJ(opracowanie mapy procesów, procedur , instrukcji, formularzy odpowiadających specyfice administracji),
 9. Opracowanie Księgi jakości .
 10. Wdrażanie i stosowanie opracowanych dokumentów.

Norma ISO 9001 opiera się na ośmiu zasadach zarządzania jakością:

 1. Koncentracja na kliencie –zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta
 2. Przywództwo- powinno uwzględniać cele działań, ich kierunek.
 3. Zaangażowanie pracowników.
 4. Podejście procesowe- założony wynik osiąga się bardziej efektywnie , gdy zasoby i działania zarządzane są jako proces.
 5. Podejście systemowe do zarządzania- wymaga zidentyfikowania wzajemnie zależnych procesów w urzędzie, zrozumienie występujących współzależności,
 6. Ciągłe doskonalenie- stałym celem urzędu jest ciągłe doskonalenie swoich działań
 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów-analiza danych i dostępnych informacji,
 8. Wzajemne korzystne powiązania z wykonawcami i dostawcami.

Przyjęta i zatwierdzona 30 marca 2007r.przez Burmistrza Miasta Polityka Jakości to „Świadczenie usług najwyższej jakości spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych naszych Klientów, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i jego skuteczne zarządzanie.”

Korzyści jakie zamierzamy osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością:

 1. Uzyskanie wyższego stopnia wiarygodności i skuteczności zarządzania wobec klientów zewnętrznych –uznanie i wzrost zaufania do urzędu, umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną.
 2. Wprowadzanie SZJ – nie traktujemy jako mody, ale jako stałe wprowadzanie najlepszych standardów zarządczych.
 3. System zarządzania jakością zapewnia :łatwiejsze wprowadzanie nowych pracowników do organizacji, zrozumienie przez każdego pracownika roli w działaniu urzędu i jego udziału w realizacji celów,
 4. Stosowanie przez organizację podejścia procesowego pozwala na standaryzację działań, wyrobienie nawyku pracy zespołowej przez realizację wspólnych celów
 5. Lepszą jakość obsługi i wzrost zadowolenia klientów,
 6. Zmniejszenie ryzyka działania,
 7. Przyzwyczajenie ludzi i organizacji do ciągłych zmian, nastawienie na zmiany
 8. Nastawianie się na dzielenie i zarządzanie wiedzą,
 9. Zmniejszenie barier komunikacyjnych między Wydziałami a także między kadrą zarządzającą i pracownikami.

Zanim jednak dokonamy wyboru jednostki certyfikującej i złożymy wniosek o certyfikację musimy dokonać auditu wewnętrznego całego systemu oraz poszczególnych jego obszarów, ewentualnej korekty dokumentów, oraz dokonać przeglądu systemu przez najwyższe kierownictwo.

Wdrożenie systemu jakości wg norm ISO nie kończy się w momencie otrzymania certyfikatu. To dopiero początek drogi i oficjalne uruchomienie procesu zarządzania jakością a wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 ma być dowodem spełnienia przez nasz Urząd najwyższych standardów zarządzania.


Nowy Targ.25.03.2007r.

Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta
Pełnomocnik ds. SZJ


Urząd Miasta - certyfikowany.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001-2008 otrzymał Urząd Miasta Nowy Targ na piątkowej (24 września) Uroczystej Sesji Rady Miasta. Zakres certyfikacji obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w Urzędzie Miasta w roku 2007. Doskonalono go w ramach realizacji "Programu doskonalenia jakości usług publicznych w Urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie".

 

Otrzymany z rąk Przedstawicieli Firmy Certyfikującej IMQ S.A, Przedstawicielstwo w Polsce, certyfikat ISO 9001-2008 jest dowodem na to, że Urząd systematycznie doskonali i poprawia jakość usług publicznych.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stawiane administracji samorządowej, w  szczególności przez naszych klientów w aspekcie jakości ich obsługi.

Wdrożenie systemu jakości wg norm ISO nie kończy się w momencie otrzymania certyfikatu. To dopiero początek pracy w Systemie Zarządzania Jakość, który musi podlegać ciągłemu doskonaleniu na rzecz wysokiej jakości usług, w celu poprawy obsługi mieszkańca, turysty, przedsiębiorcy oraz każdego potencjalnego klienta.

Korzyści jakie zamierzamy osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością:

 1. Uzyskanie wyższego stopnia wiarygodności i skuteczności zarządzania wobec klientów zewnętrznych – uznanie i wzrost zaufania do urzędu, umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną.
 2. Wprowadzanie SZJ – nie traktujemy jako mody, ale jako stałe wprowadzanie najlepszych standardów zarządczych. 
 3. System zarządzania jakością zapewnia: łatwiejsze wprowadzanie nowych pracowników do organizacji, zrozumienie przez każdego pracownika roli w działaniu urzędu i jego udziału w realizacji celów.
 4. Stosowanie przez organizację podejścia procesowego pozwala na standaryzację działań, wyrobienie nawyku pracy zespołowej przez realizację wspólnych celów.
 5. Lepsza jakość obsługi i wzrost zadowolenia klientów.
 6. Zmniejszenie ryzyka działania.
 7. Przyzwyczajenie ludzi i organizacji do ciągłych zmian, nastawienie na zmiany.
 8. Nastawianie się na dzielenie i zarządzanie wiedzą.
 9. Zmniejszenie barier komunikacyjnych między Wydziałami a także między kadrą zarządzającą i pracownikami.

"Jakość - to wszystko czego oczekuje od nas klient" 

Stanisława Szołtysek- Sekretarz Miasta

Aktualizacja: 31-07-2019r.
Oglądane: 8912 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 31-12-2018r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE