RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu

right
Bank Zachodni WBK wspiera wydanie
19 numeru "Almanachu Nowotarskiego"

 

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Ogrodowa 8,
tel. 18 266 46 56

konto: 86 8791 0009 0000 0011 3696 0001


Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało w 1974 r. dla zintegrowania przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, którzy pragnęli pracować dla dobra podhalańskiej ziemi. Statutowym celem Towarzystwa jest praca nad rozwojem i popularyzacją badań naukowych dotyczących w szczególności Podhala, Spisza, Orawy i Pienin, polegająca na:

 1. zbieraniu, zabezpieczaniu i porządkowaniu wszelkich materiałów mających znaczenie dla nauki o Podhalu, Spiszu, Orawie i Pieninach,
 2. Inicjowaniu, stymulowaniu i patronowaniu wszelkim pracom badawczym, twórczym i popularyzatorskim, mającym za przedmiot Podhale, Spisz, Orawę,
 3. Podejmowaniu własnych badań naukowych, twórczych i popularyzatorskich związanych z Podhalem, Spiszem, Orawą i Pieninami,
 4. Organizowaniu spotkań, posiedzeń, odczytów, wykładów, sympozjów naukowych i popularno–naukowych poświęconych problematyce Podhala, Spisza, Orawy i Pienin,
 5. Nawiązywaniu współpracy z innymi towarzystwami, ośrodkami i instytucjami naukowymi w płaszczyźnie problematyki interesującej Towarzystwo, działającymi w kraju i za granicą,
 6. Podejmowaniu i realizowaniu prac zleconych Towarzystwu do opracowania, a znajdujących się w zasięgu jego działalności,
 7. Publikowaniu prac przygotowanych bądź to przez własne zespoły robocze, bądź to pod patronatem Towarzystwa,
 8. Udzielaniu subwencji na badania naukowe, jak również ogłaszaniu konkursów na badania i opracowania w dziedzinach interesujących Towarzystwo,
 9. Przyznawaniu nagród za działalność naukową, popularno-naukową i twórczą,
 10. Występowaniu z wnioskami o przyznawanie nagród i odznaczeń państwowych,
 11. Urządzaniu, prowadzeniu i ewidencjonowaniu biblioteki, dokumentacji i bibliografii, poświęconych Podhalu, Spiszowi, Orawie i Pieninom,
 12. Wydawaniu własnego Rocznika Naukowego, Zeszytów Naukowych względnie innych naukowych lub popularno-naukowych periodyków.

Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk:

dr Maciej Hodorowicz – prezes 
dr Stanisława Trebunia-Staszel – z-ca prezesa ds. naukowych 
mgr Monika Jakobiszyn – sekretarz 
mgr Jakub Swalarz – skarbnik 
Stanisław Watycha - członek Zarządu
 

Informujemy, że Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oferuje do sprzedaży następujące pozycje:

 • Almanach Nowotarski nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Dzieje Miasta Nowego Targu, praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka Nowy Targ 1991 r., s. 495, Drukarnia Narodowa w Krakowie
 • Zygmunt Lubertowicz, Utwory Zebrane, w opracowaniu Andrzeja Kudasika, Nowy Targ 2003, s. 592, Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura w Krakowie.
 • Adolf Szpytma, Jacek Szpytma, Cmentarz Nowotarski Część Zabytkowa, Kraków 2003, s. 135, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
 • Stanisław Kostka Michalczuk, Czorsztyn Był i Jest, Kraków 2003, s. 136, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
 • Barbara Słuszkiewicz, Słowo i obraz. Nowy Targ w dokumencie archiwalnym, Nowy Targ 2006 r., s. 56, faks., fot., il., mapy ; 28 cm.
 • Tułaczy Ślad - Kazimierz Koszyca

Osoby zainteresowane zakupem publikacji prosimy o kontakt telefoniczny ze Stanisławem Watychą, tel. 18 266 46 56 lub osobisty w siedzibie PTPN przy ul. Ogrodowej 8.

 

 

Staraniem Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu ukazały się następujące publikacje:

Referaty Zjazdowe
9 referatów wygłoszonych na XXXI Zjeździe Związku Podhalan w Ludźmierzu w 1976 r.
Zakopane 1978, Zeszyt 1, s. 83, Drukarnia Związkowa w Krakowie

Problemy rolniczo leśne województwa nowosądeckiego
praca zbiorowa pod redakcją Juliana Ciurusia
Nowy Targ – Zakopane 1982, s. 346, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Zagadnienia kultury Podhala, Spisza i Orawy
praca zbiorowa pod redakcją Wandy Jostowej
Nowy Targ – Zakopane 1986, s. 183, Drukarnia W. L. Anczyca w Krakowie

Dzieje Miasta Nowego Targu
praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka
Nowy Targ, s. 495, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Szaflary wieś podhalańska
praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Adamczyka
Nowy Targ, s. 179, Drukarnia Narodowa w Krakowie

Tatrzańska Wspólnota Leśna w Witowie
M. Adamczyk, P. Skawiński, T. Zięba, J. Babicz
Nowy Targ 1995, s. 158, Drukarnia “Text” w Krakowie

Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotografiach i kartach pocztowych
Anna Nowak, Antoni Nowak
Nowy Targ 1996, s. 155, Drukarnia “Deka” w Krakowie

Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej
praca zespołowa pod redakcją Andrzeja Kudasika
Nowy Targ 1996, s. 271, Drukarnia “Printgraf” w Nowym Targu


Nowy Targ 1997, s.124, Drukarnia “Text” w Krakowie


Nowy Targ 1998, s. 143, Drukarnia “Text” w Krakowie

U podnóża Gorców
praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Bronisława Górza
Nowy Targ 1999, s. 388, Drukarnia “Text” w Krakowie


Nowy Targ 1999, s. 160, Drukarnia “MK” sc. w Nowym Targu


Nowy Targ 2000, s. 204, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu


Nowy Targ 2001, s. 248, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2000/2001


Nowy Targ 2002, s. 288, Drukarnia „MK” sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2000/2001

Adolf Szpytma, Jacek Szpytma
Cmentarz Nowotarski Część Zabytkowa
Kraków 2003, s. 135, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie

Okładka


Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem
Prace Komisji Historii Wojskowości
Nowy Targ 2003, s. 84, Drukarnia "MK" s. c. w Nowym Targu

OkładkaNowy Targ 2003, s. 355, Drukarnia "MK" sc. w Nowym Targu

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2002/2003

Stanisław Kostka Michalczuk
Czorsztyn Był i Jest
Kraków 2003, s. 136, Wydawnictwo "AKADE" w Krakowie
Okładka

Zygmunt Lubertowicz.
Utwory Zebrane,
w opracowaniu Andrzeja Kudasika,
Nowy Targ 2003, s. 592, Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura w Krakowie.
Okładka


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2004. 340 s.:

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2004


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2005. 390 s.:

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2005

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2006. 384 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2006

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2007. 423 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2007

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2008. 423 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2008

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2009. 463 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2009

 


red. Stanisław Kostka Michalczuk, wyd. PTPN, Nowy Targ 2010. 367 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2010

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2011. 347 s.: fot., fot. kol., il., rys. tab.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2011

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2012. 512 s.: fot., fot. kol., il., rys.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2012

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2013. 505 s.: fot., fot. kol., il., r

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2013

 


red. dr Stanisława Trebunia-Staszel, wyd. PTPN, Nowy Targ 2014.

Okładka Almanachu Nowotarskiego Rocznik 2014

 

Aktualizacja: 22-07-2015r.
Oglądane: 22050 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE