RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 19 lipca 2019 roku

200 dzień roku, 29 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:54
Zachód słońca: 20:37

Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin, Wincenty, Wodzisław

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

Ważne instytucje

PRZEPISY SANITARNE

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Nowy Targ ul. Szaflarska 53
tel. 2662914

Inspekcja Weterynaryjna
Nowy Targ oś. Bereki 19
tel. 2664822

Przedsiębiorca przed rejestracją działalności gospodarczej powinien:

 Przedsiębiorca (pracodawca), rozpoczynający działalność gospodarczą ma też obowiązek w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących prowadzonej działalności. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji. Pracodawca zawiadamia też Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaprzestaniu działalności lub likwidacji zakładu pracy. (art.209 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r  tekst jednolity Dz. U. Nr 21, poz.94 z 1998r z późniejszymi zmianami).  
Udzielane są też informacje w zakresie wymagań związanych z warunkami pracy, pomoc przy prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą związaną z produkcją zwierzęcą (określoną w art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U. nr 66 poz.752 z 99r) mają obowiązek zgłoszenia jej powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Krakowie
odd. Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz ul. Fabryczna 11
tel. (18)443 8027 i (18)443 8575

Urząd Miasta Nowy Targ
Referat ds. Ochrony Środowiska

Nowy Targ ul. Krzywa 1 pok. 204
tel. 18 2611290

Przedsiębiorca, podejmujący działalność gospodarczą na terenie miasta, oddziaływującą na środowisko naturalne, w zależności od charakteru tej działalności powinien posiadać uzgodnienia sposobu i dozwolonego zakresu korzystania ze środowiska, np. pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodno-prawne na pobór wody i odprowadzenie ścieków. W zakresie gospodarki odpadami przedsiębiorca obowiązany jest uzyskać w zależności od ilości i rodzaju przewidywanych do wytworzenia odpadów: pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przedłożyć informację o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów obowiązani są uzyskać zezwolenie. Natomiast przed przystąpieniem do świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Sprowadzanie z zagranicy odpadów (np. sprowadzanie z zagranicy odzieży używanej) jest dopuszczone jedynie po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Szczegóły w tym zakresie precyzują ustawy oraz przepisy wykonawcze. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy  Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz.1085 z późn. zm.)

Aktualizacja: 04-05-2009r.
Oglądane: 7831 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE