RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58

PROTOKÓŁ  z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór), która odbyła się w dniu 9 lutego 2021 r.

Protokół sporządzono w dniu 9 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ przez mgr Magdalenę Czyszczoń, Inspektora w Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), w dniu 9 lutego 2021 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór) rozwiązaniami.

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
 • mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz – projektant planu

 

 1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  Na dyskusję nikt nie przyszedł.

 2. Głos w dyskusji zabrali:

  Brak

 3. III. Ustalenia z dyskusji:

  Brak

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ
 2. do dokumentacji planistycznej
 3. do wglądu publicznego.

 

 

Protokół zawiera 1 stronę.

Nowy Targ, dnia 9 luty 2021 r.

 

 

      mgr Magdalena Czyszczoń

(podpis osoby sporządzającej protokół)

 

z up. Burmistrza
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

Aktualizacja: 19-02-2021r.
Oglądane: 66 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE