RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej nowytarg.pl

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak wersji strony z wysokim kontrastem.
 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak tłumacza migowego online.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Foryt.
 • E-mail: mariusz_foryt@um.nowytarg.pl
 • Telefon: 18 2611296

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • Adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: umnt@um.nowytarg.pl
 • Telefon: 18 2611200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Nowy Targ nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu osób o ograniczonej mobilności wyodrębniono tzw. Biuro Obsługi Niepełnosprawnych, usytuowane na parterze budynku, zaś wjazd do budynku umożliwia zamontowana platforma – winda dla osób niepełnosprawnych (wejście od podwórza od ul. Krzywej). Obok Biura Obsługi Niepełnosprawnych zamontowano telefon umożliwiający przywołanie pracownika Biurem Obsługi Mieszkańców, który umożliwi załatwienie sprawy, bez konieczności poruszania się po piętrach budynku. Obok budynku Urzędu usytuowane są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny, w siedzibie Urzędu.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej, która chce skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z poniżej wymienionych form kontaktu z Urzędem Miasta Nowy Targ:

 • e-mail pod adres: umnt@um.nowytarg.pl;
 • faksem pod numer: 18 266-23-12;
 • telefonicznie pod numer: 18 26-11-200 - za pośrednictwem innej osoby (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy), która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ;
 • osobiście, lub przez osobę wymienioną w pkt 3, składając pisemny wniosek w siedzibie Urzędu (ul. Krzywa 1, Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. 001, parter, wejście narożne od pl. Słowackiego);
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2).

Inne informacje i oświadczenia

----

Aktualizacja: 24-09-2020r.
Oglądane: 730 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE