RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/165/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ przystąpił do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ – teren byłej zajezdni PKS.

 

Pismem z dnia 21.02.2020 r. znak: OO.410.3.4.2020.AZ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Pismem z dnia 31.01.2020 r. znak: PSSE.NNZ.420-20-1/20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uzgodnił pozytywnie wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

 

Projekt zmiany Studium dotyczy zurbanizowanej części miasta, w granicy którego nie występują obszary podlegające ochronie, w myśl ustawy o ochronie przyrody. Ponadto zmiany dotyczą niewielkich modyfikacji zapisów Studium w związku z czym odstąpiono od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

 

Niniejszą informację umieszczono na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ i BIP: www.nowytarg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Aktualizacja: 25-03-2020r.
Oglądane: 45 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 08-04-2020r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE