RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

OGŁOSZENIE o przedłużeniu wyłożenia do wglądu publicznego fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 (Centrum Sportów Lodowych) i odwołaniu dyskusji publicznej.

OGŁOSZENIE o przedłużeniu wyłożenia do wglądu publicznego fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 (Centrum Sportów Lodowych) i odwołaniu dyskusji publicznej.

Burmistrz Miasta Nowy Targ przedłuża ponowne wyłożenie do wglądu publicznego fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16 - 30 (Centrum Sportów Lodowych) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 30 kwietnia 2020r., termin na składanie uwag zostaje przedłużony do dnia 14 maja 2020 r.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Nowy Targ odwołuje dyskusję publiczną planowaną na dzień 25 marca 2020 r.

O nowym terminie dyskusji publicznej powiadomimy poprzez ogłoszenia i obwieszczenia.

Ww. zmiany wynikają z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz Uchwały Nr XXVII/240/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30, w skład którego wchodzi część terenu objętego obowiązującym mpzp Nowy Targ 16 – tereny projektowanego Centrum Sportów Lodowych i mpzp Nowy Targ 30 (Podmieścisko - Stawiska) w rejonie skrzyżowania ul. Po Wale z Al. Tysiąclecia,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30,

w dniach od 11 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 7:30 –16:00, wt. - pt. od 7:30-15:00.

 

Przedmiotem ponownego wyłożenia ww. projektu planu są:

  1. tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16 -30 w zakresie zmiany § 12 dot. ustaleń dla terenu 1ZN - 2ZN – tereny zieleni nieurządzonej;
  2. część rysunku projektu planu NOWY TARG 16-30, tj. załącznika graficznego nr 1, obejmująca tereny o symbolu 1ZN – 2ZN – tereny zieleni nieurządzonej:

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z wykładanym projektem ww. projektu planu miejscowego, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

-    na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy - pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Wzór pisma do składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 (Centrum Sportów Lodowych) : plik MS Word 2007-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik Adobe Reader (pdf)

Tekst uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 - rysunek

Aktualizacja: 18-03-2020r.
Oglądane: 283 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 14-05-2020r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE