RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 19 sierpnia 2019 roku

231 dzień roku, 34 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:36
Zachód słońca: 19:51

Imieniny obchodzą: Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Piotr, Sebald

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany MPZP NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – III wyłożenie, która odbyła się w dniu 7 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – III wyłożenie, która odbyła się w dniu 7 maja 2019 r.

 

Protokół sporządzono w dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ przez mgr Magdalenę Czyszczoń, Inspektora w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki tut. Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w dniu 7 maja 2019 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami.

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr inż. Wojciech Watycha - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki
 • mgr inż. arch. Maria Modzelewska - projektant
 • mgr inż. arch. Katarzyna Salabura - projektant
 • mgr Magdalena Czyszczoń - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki
 • zainteresowani mieszkańcy.

 

 1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  Naczelnik Watycha na wstępie wyjaśnił kwestie formalne. Przypomniał, że wyłożenie projektu zmiany planu potrwa do 10.05.2019 r. Uwagi można składać do dnia 24.05.2019 r. zaznaczył, że jest to bardzo ważne ponieważ tylko uwagi złożone w terminie będą rozpatrywane przez Burmistrza. Przypomniał, że jest to już III wyłożenie projektu zmiany planu. Wynika to z uwzględnienia części uwag złożonych do II wyłożenia projektu zmiany planu. Dodał, że z dyskusji zostanie sporządzony protokół i poprosił osoby zabierające głos o przedstawianie się i wypowiadanie do mikrofonu. Przypomniał również, że na dyskusji nie zapadają żadne decyzje. Każdy kto kwestionuje zapisy projektu zmiany planu może złożyć stosowną uwagę.

  1. Salabura omówiła wprowadzone zmiany do projektu planu. Poinformowała, że zmiany jakie zostały wprowadzone wynikają z uwzględnienia części złożonych uwag. Dotyczą one m.in. wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkalno – usługową wyznaczenia terenów usług sportowych na Długiej Polanie, wyznaczenie ścieżki przyrodniczej w rejonie Dunajca i Kokoszkowy. Ponadto poinformowała o włączeniu z planu terenu zieleni urządzonej w rejonie ul. Willowej w skutek wyroku Sądu Administracyjnego. Dodała, że można było uwzględnić tylko te uwagi, które były zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań.
  2. Watycha otworzył dyskusję i poinformował, że w kwestiach dotyczących indywidualnych działek projektanci będą dostępni po zakończeniu spotkania.
 2. Głos w dyskusji zabrali:

  Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

  Z uwagi na brak pytań P. Watycha zakończył dyskusję.

 3. Ustalenia z dyskusji:

  Brak ustaleń.

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ
 2. do dokumentacji planistycznej
 3. do wglądu publicznego.

 

 

Protokół zawiera 2 strony.

Nowy Targ, dnia 7 maja 2019 r.

 

mgr Magdalena Czyszczoń
(podpis osoby sporządzającej protokół)

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

Aktualizacja: 08-05-2019r.
Oglądane: 176 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE