RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w roku 2019:

 

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na terenie miasta Nowy Targ zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2018 r. umową nr ZP.272.29.2018 z konsorcjum firm Empol i FCC Polska obowiązują do 31 marca 2019 roku. Firma, która wygra najbliższy przetarg przejmie harmonogramy i będzie realizować odbiór odpadów według nich do końca roku. Odbiorcy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach w ciągu 14 dni od ich wprowadzenia.

 

Rejon 1 i 2, Rejon 4, Rejon 5, Rejon 6, Rejon 7, Rejon 8, Rejon 9, Rejon 10

Wykaz ulic - rejonów 1 i 2 obsługiwanych przez P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o.

Rejon 1 Rejon 2
Andrzeja Galicy, Augustyna Suskiego,
Bulwarowa, Aleja Solidarności,
Cypriana Kamila Norwida, Bohaterów Tobruku,
Grel, Ceramiczna,
Mikołaja Halikowskiego, Jana Kasprowicza,
Klikuszówka, Aleja Mikołaja Kopernika,
Krakowska, Ludźmierska,
Kwiatowa, Na Równi,
Os. Buflak, Nadmłynówka,
Os. Jana Bednarskiego, Os. Bór,
Os. Niwa, Os. Na Skarpie,
Os. Nowe, Os. Tetmajera,
Partyzantów, Os. Topolowe,
Przywodzie, Os. Wincentego Witosa,
Skotnica Górna, Plac Ery,
Skotnica, Płk. Stanisława Krzystyniaka,
Słoneczna, Pod Brzegiem,
Starokrakowska, Podhalańska,
Szpitalna, Podtatrzańska,
Świętej Anny, Powstańców Śląskich,
Ustronie Górne, Przechodnia,
Ustronie, Roberta Schumana,
Zacisze Składowa,
  Spokojna,
  Stanisława Józefczaka,
  Sybiraków,
  Szaflarska,
  Wojsk Ochrony Pogranicza/Marii Pajerskiej
  Wojska Polskiego

 

Wykaz ulic – rejonów 4 - 10 obsługiwanych przez FCC Polska Sp. z o.o.

Rejon 4 Rejon 5
Gorczańska, Kotlina ,
Jakuba Zachemskiego, Kowaniec,
Kokoszków, Os. Michała Rekruckiego,
Kokoszków Boczna, Smrekowa,
Zielona, Willowa
Zygmunta Lubertowicza  

 

Rejon 6 Rejon 7
Os. Gazdy, Nadwodnia,
Os. Marfiana Góra, Os. Konfederacji Tatrzańskiej,
Os. Oleksówki, Waksmundzka,
Os. Robów, Polna
Os. Szuflów,  
Os. Zadział  

 

Rejon 8 Rejon 9
Aleja Tysiąclecia, Harcerska,
Bolesława Wstydliwego, Jana Kazimierza,
Brzozowa, Jana III Sobieskiego,
Gen. Władysława Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego,
Jana Pawła II, Kolejowa,
Ku Studzionkom, Kościelna,
Lotników, Krótka,
Nad Czerwonką, Krzywa,
Os. Bereki, Parkowa,
Po Wale, Plac Juliusza Słowackiego,
Stawiska, Rynek,
Studzienna, Sokoła,
Świętej Doroty, Szkolna,
Władysława Orkana, Świętej Katarzyny,
Zalewowa Tadeusza Kościuszki,
  Władysława Łokietka,
  Zygmunta Krasińskiego

 

Rejon 10  
Adama Mickiewicza,  
Długa,  
Jana Kilińskiego,  
Królowej Jadwigi,  
Ogrodowa  

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ płatna jest w terminach:

 • do dnia 10 marca za styczeń i luty,
 • do dnia 10 maja za marzec i kwiecień,
 • do dnia 10 lipca za maj i czerwiec,
 • do dnia 10 września za lipiec i sierpień,
 • do dnia 10 listopada za wrzesień i październik,
 • do dnia 10 stycznia za listopad i grudzień.                        

Wykaz mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 • plac przed wejściem do Rezerwatu „Bór na Czerwonem” przy ul. Lotników,
 • park miejski im. Adama Mickiewicza,

gdzie właściciele nieruchomości i turyści mogą dostarczyć następujące rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych:

 1. papier - pojemnik oznaczony kolorem niebieskim,
 2. metal - pojemnik oznaczony kolorem białym,,
 3. tworzywa sztuczne - pojemnik oznaczony kolorem żółtym,
 4. szkło opakowaniowe - pojemnik oznaczony kolorem zielonym.

Wykaz mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć tworzywo sztuczne i szkło opakowaniowe:

 • ul. Szaflarska 126 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Szaflarska 142 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 6 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 12 – strona północno- wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 20 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 70 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 78 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 82 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 86 – strona południowa przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • os. Topolowe – przy istniejącym boksie śmietnikowym obok boiska sportowego,
 • os. Bór 1A – za ogrodzeniem,
 • ul. Augustyna Suskiego – obok istniejącego boksu śmietnikowego,
 • ul. Powstańców Śląskich 7– przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • Aleja Tysiąclecia 44 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • al. Mikołaja Kopernika 4 i 6 obok istniejącego boksu śmietnikowego,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Kolejowa – strona wschodnia „Zakopianki” na terenach należących do Gminy Miasto Nowy Targ,
 • Plac Evry – parking,
 • ul. Skotnica – Cmentarz Komunalny,
 • Aleja Tysiąclecia 36-40 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Wojska Polskiego 1 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Generała Stanisława Maczka 9 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego 31,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego 3,
 • ul. Podtatrzańska 72 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Willowa,
 • ul. Jana Pawła II,
 • os. Niwa – okolice SP nr 4,
 • ul. Wojska Polskiego,
 • os. Polana Szaflarska,
 • os. Wincentego Witosa,
 • ul. Powstańców Śląskich pomiędzy blokami nr 14 i 17,
 • os. Na Skarpie 4. 

Wykaz aptek w których przyjmowane są zużyte leki

 1. Nowy Targ, ul. Długa 57,
 2. Nowy Targ, ul. Kopernika 12,
 3. Nowy Targ, os. Topolowe 8,
 4. Nowy Targ, ul. Waksmundzka 79,
 5. Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14,
 6. Nowy Targ, ul. Kościelna 2,
 7. Nowy Targ, ul. Szaflarska 136. 

Mapa pokazująca czynne apteki w Nowym Targu, w których znajdują się pojemniki na leki przeterminowane

 

Selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego takie jak:

 1. zużyte baterie i akumulatory,
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. zużyte opony,
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 6. przeterminowane leki i chemikalia,
 7. popiół,
 8. bioodpady,

mieszkańcy Nowego Targu po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Regulamin PSZOK) znajdującego się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul . Jana Pawła II 115, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 13.00.

 

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2019

 

W związku z wejściem w dniu 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, przypominamy iż od 1 stycznia 2018r. na terenie miasta Nowy Targ odpady będą zbierane wg złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości w sposób następujący:

 • Segregujący odpady

Dotychczasowe oznakowanie obowiązujące do końca 2017r.

Obowiązujące od 2019 r. oznakowania pojemników/worki

sposób gromadzenia

 

PAPIER

niebieskie worki/pojemniki

SZKŁO

SZKŁO

zielone worki/pojemniki

BIOODPADY

BIOODPADY

brązowe work/pojemniki

POPIÓŁ

POPIÓŁ

pojemniki z jasnoszarą naklejką

SUCHE

TWORZYWA SZTUCZNE/METAL

pojemniki z żółtą naklejką

MOKRE

ZMIESZANE

pojemniki z ciemnoszarą naklejką

 

 

 • Niesegregujący odpady

Dotychczasowe oznakowanie obowiązujące do końca 2017r.

Obowiązujące od 2019 r. Oznakowania pojemników/worki

sposób

gromadzenia

ZMIESZANE

ZMIESZANE

pojemniki z ciemnoszarą naklejką

MOKRE

POPIÓŁ

POPIÓŁ

pojemniki z jasnoszarą naklejką

BIOODPADY

BIOODPADY

brązowe worki/pojemniki

 

ABC SEGREGACJI ODPADÓW – GDZIE WRZUCIĆ KONKRETNY ODPAD? (wg wytycznych Ministerstwa Środowiska)

Papier – niebieski worek

Wrzucamy:

Nie wrzucamy

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

 

Szkło – zielony worek

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

 

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik z żółtą naklejką

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

 

Bioodpady – brązowy worek

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia,
 • małe zwierzęce odchody z trocinami.
 • popiołu (odrębny pojemnik),
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Odpady zmieszane - pojemnik z ciemnoszarą naklejką 

Wszystko, czego nie mozna wyrzucić do pozostałych pojemników/worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Aktualizacja: 26-04-2019r.
Oglądane: 22761 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE