RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41

Informacja o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ

„W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Nowy Targ do sporządzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ informujemy o odstąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie oraz przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.

 

Nowy Targ, dnia 24.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z przyczyn, iż realizacja postanowień projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie - pismo z dnia 24.04.2017r. znak: OO.410.1.73.2017.MaS oraz z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie - pismo z dnia 19.04.2017 r. znak : NS.9022.10.243.2017.

Opinie RDOŚ oraz MPWIS dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące uzasadnienia o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny znajdują się w załączniku.

Aktualizacja: 28-07-2020r.
Oglądane: 1764 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 31-12-2017r.

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE