RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Dodatkowy nabór kandydatów na członków Nowotarskiej Rady Seniorów.

Na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów w Nowym Targu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta w Nowym Targu w z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów ogłaszam dodatkowy nabór kandydatów na członków Nowotarskiej Rady Seniorów.

1. Nowotarska Rada Seniorów ma charakter inicjatywny, doradczy, konsultacyjny dla władz Miasta Nowy Targ. Głównym celem Rady Seniorów jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Targ poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Rada liczy 11 członków.

Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Nowy Targ. Kandydaci do Rady wybierani są podczas Walnego Zebrania w drodze głosowania. Do Nowotarskiej Rady Seniorów zostaną wybrane osoby, których kandydatury spełnią wymogi formalne i uzyskają największą liczbę głosów. Członkowie pełnią swe funkcje społecznie.

2. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 4 stycznia do dnia 15 stycznia 2016 r.(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

3.Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje przedstawicielom podmiotów działającym na rzecz osób starszych, w szczególności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku a także grupie 15 seniorów (mieszkańców Nowego Targu powyżej 60 roku życia), posiadających bierne prawo wyborcze do Rady(prawo do kandydowania). Każda z uprawnionych grup lub podmiotów może zgłosić jednego kandydata do Rady Seniorów.

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

5. Ww. dokumenty można pobrać w Urzędzie Miasta Wydział Spraw Społecznych ul. Krzywa 1 pokój nr 209, poniżej ze strony internetowej miasta pod adresem: www.nowytarg.pl (zakładka: Nowotarska Rada Seniorów).

6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z ww. oświadczeniami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Nowy Targ Wydział Spraw Społecznych pokój nr 209 w terminie do 15 stycznia 2016 r, w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Nabór do Nowotarskiej Rady Seniorów” . Liczy się data wpływu

7. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia określi termin Walnego Zebrania poświęconego wyborom do Nowotarskiej Rady Seniorów.

Zarządzenie Nr 0050.Z.9.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Nowotarskiej Rady Seniorów

 

Formularze zgłoszeniowe:

Załącznik Nr 2 jako plik PDF lub jako plik MS Word, lub plik LibreOffice

Załącznik Nr 3 jako plik PDF lub jako plik MS Word, lub plik LibreOffice

Aktualizacja: 08-01-2016r.
Oglądane: 2392 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE